0922 281 189 ts.kinhtetieudung@gmail.com
Điều hành giá điện theo lộ trình phù hợp
Văn phòng Chính phủ vừa phát Thông báo số 244/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tình hình bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024, các năm tiếp theo và việc tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.
Dự báo giá điện sẽ tăng trong năm 2024
Trong bối cảnh tình hình tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn rất khó khăn, lỗ khoảng 17.000 tỷ đồng trong năm 2023 dù được 2 lần điều chỉnh giá bán, năm 2024 Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh tiếp giá điện.