0922 281 189 ts.kinhtetieudung@gmail.com
Hành trình vượt bạo bệnh tới những người truyền “lửa” cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
Có những bệnh nhân đối mặt với ranh giới sinh tử, được các bác sĩ cứu sống đã quay lại cống hiến cho ngành y để trả ơn cuộc đời. Vượt qua bạo bệnh, họ nỗ lực ở nhiều vị trí khác nhau, trở thành “người truyền lửa”, động lực cho hàng ngàn bệnh nhân khác vẫn đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo mỗi ngày