0922 281 189 ts.kinhtetieudung@gmail.com
Gần 61 km cao tốc qua 2 tỉnh Nam Định, Thái Bình
Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và tỉnh Thái Bình với chiều dài khoảng 60,9 km; trong đó, trên địa bàn tỉnh Nam Định 27,6 km, trên địa bàn tỉnh Thái Bình 33,3 km.
Giao các địa phương chuẩn bị đầu tư 2 tuyến đường bộ cao tốc
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến về giao cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa phận từng tỉnh, thành phố; tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.