0922 281 189 ts.kinhtetieudung@gmail.com
Cần trên 4.000 tỷ m3 khí phục vụ sản xuất điện trong năm 2024
Bộ Công Thương yêu cầu giám sát chặt chẽ tình hình cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia, công bố thông tin về kế hoạch huy động tháng tiếp theo và các tháng còn lại của năm 2024 để các chủ đầu tư nhà máy điện khí và đơn vị cung cấp khí cập nhật, có kế hoạch chuẩn bị nguồn khí phù hợp.
Thủ tướng Chính phủ: Phải bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của nhân dân
Ngày 26/6, Văn phòng Chính phủ phát đi Thông báo số 245/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp, kiểm tra về tình hình sản xuất và cung ứng điện tại một số nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và cung ứng than trong nước cho sản xuất điện.