“Vua tôm” Minh Phú báo lãi giảm đến 66% trong quý II/2019

Thứ Sáu, 16/08/2019 16:22
Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 ghi nhận doanh thu thuần tăng 17%, đạt 4.154 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh nên lãi giảm 66%, chỉ còn hơn 74 tỷ đồng.

.

Lãi sau thuế của Thủy sản Minh Phú chỉ ghi nhận hơn 74 tỷ đồng, giảm đến 66% so cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý II/2019 của Thủy sản Minh Phú tăng 17% so với cùng kỳ 2018, đạt mức gần 4,154 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 22% khiến lợi nhuận gộp giảm 10% xuống 453 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 14% xuống 11%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 89% đạt gần 45 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 13% lên gần 84 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý II/2019 lần lượt tăng 55% và 21% so với cùng kỳ, giá trị ghi nhận gần 270 tỷ đồng và 55 tỷ đồng. Kết thúc quý II/2019, lãi sau thuế của Thủy sản Minh Phú chỉ ghi nhận hơn 74 tỷ đồng, giảm đến 66% so với cùng kỳ.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2019, doanh thu thuần tăng 14%, ở mức hơn 7.517 tỷ đồng nhưng lãi ròng giảm gần phân nửa, còn hơn 157 tỷ đồng từ mức 304 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2018.

Với kế hoạch đặt ra cho lợi nhuận trước thuế cả năm là 1,430 tỷ đồng, Thủy sản Minh Phú chỉ mới thực hiện được 13% sau 6 tháng đầu năm 2019.

Tính đến thời điểm ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Thủy sản Minh Phú  ghi nhận hơn 9.092 tỷ đồng, tăng nhẹ 0.6% so hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 7.536 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%, riêng khoản phải thu ngắn hạn giảm 20%, tương ứng giảm từ 1,906 tỷ đồng xuống còn 1,520 tỷ đồng.

Các khoản vay nợ tài chính ngắn và dài hạn tại ngày cuối quý II/2019 ghi nhận gần 2,864 tỷ đồng và 258 triệu đồng, giảm lần lượt 15% và 78% so với hồi đầu năm.

Trong kỳ, Minh Phú đã hoàn tất phát hành 60 triệu cổ phiếu MPC cho MPM Investments (đơn vị thuộc Mitsui), tương đương 30% vốn sau phát hành với giá 50.630,5 đồng/cp. Vốn điều lệ của Minh Phú được nâng lên 2.000 tỷ đồng.

Đồng thời, MPM Investments cũng nhận chuyển nhượng 10,2 triệu cổ phiếu MPC từ 3 cá nhân gồm Phó Tổng giám đốc Lê Văn Điệp, Phó Tổng giám đốc Chu Văn An và bà Lê Thị Minh Quý. Như vậy, trong quý II/2019, MPM Investment đã nâng sở hữu tại Minh Phú lên 35,1%, (tương đương 70,2 triệu cổ phiếu) và trở thành cổ đông lớn nhất của công ty.

Phương Anh
Theo Đầu tư

Mobile Sliding Menu