Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu sẽ có 6.800 doanh nghiệp trong năm 2018

Thứ Năm, 28/12/2017 09:02
Mục tiêu trong năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế đó là tăng số lượng doanh nghiệp mới thành lập 15% so với năm 2017, tính chung đạt khoảng 6.800 doanh nghiệp đang hoạt động vào cuối năm 2018.

Đó  là nội dung tại Kế hoạch hoạt động “Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018” vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành vào ngày 26/12.

Theo đó, quan điểm của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn là tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh thông thoáng, minh bạch thông qua việc nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Đặc biệt, Thừa Thiên Huế sẽ chú trọng tập trung nguồn lực, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển về cả số lượng cũng như chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động.

Tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn để khởi nghiệp thành công. Thúc đẩy phát triển mọi hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong cả nước và khu vực. Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp và phát triển dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo kế hoạch này, mục tiêu trong năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế đó là tăng số lượng doanh nghiệp mới thành lập lên 15% so với năm 2017, tính chung đạt khoảng 6.800 doanh nghiệp đang hoạt động vào cuối năm 2018. Trong đó, lao động trong doanh nghiệp đạt hơn 100.000 người, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt 920 triệu USD, tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp đạt trên 13.000 tỷ đồng. Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 4.000 tỷ đồng. Phát triển 3 - 5 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 1 - 3 doanh nghiệp khởi nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ, nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao cho biết, để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu tập trung vào 6 nhóm giải pháp, trong đó đáng chú ý là các giải pháp về công tác tuyên truyền đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức; nhóm giải pháp về tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; nhóm giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị cho khu vực kinh tế tư nhân…

Ngọc Tân
Theo Đầu tư

Mobile Sliding Menu