TCD lên kế hoạch lãi ròng hơn 77 tỷ đồng

Thứ Tư, 30/05/2018 11:26
Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD), năm 2018, TCD dự kiến doanh thu đạt 1.150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 77,1 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 3% so với thực hiện năm 2017; cổ tức 10 - 12% bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD), năm 2018, TCD dự kiến doanh thu đạt 1.150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 77,1 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 3% so với thực hiện năm 2017; cổ tức 10 - 12% bằng tiền hoặc cổ phiếu.

TCD lên kế hoạch lãi ròng hơn 77 tỷ đồng

Trong cơ cấu doanh thu năm 2018, mảng kinh doanh thương mại dự kiến chiếm tỷ trọng lớn nhất, đóng góp khoảng 450 tỷ đồng, tiếp đến là xây dựng hạ tầng, dự án bất động sản với 390 tỷ đồng, hoạt động khai thác đá với liên doanh Antraco dự kiến góp 300 tỷ đồng, còn lại từ hoạt động xuất khẩu lao động và đào tạo.

Trong năm 2018, TCD sẽ triển khai đầu tư dự án khu phức hợp cao ốc tại số 89 Cách mạng tháng Tám, quận 1, TP.HCM, cũng là trụ sở chính của Công ty. Dự án có diện tích khai thác 1.048 m2, tổng vốn đầu tư dự kiến 850 tỷ đồng. Hiện nay, TCD đang thực hiện các thủ tục để được phê duyệt đầu tư.

Hội đồng quản trị TCD dự kiến chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu, thông qua phát hành 3,4 triệu cổ phiếu.

Ngọc Nhi
Theo ĐTCK

Mobile Sliding Menu