Quý II/2019, ROS báo lãi giảm 18% so với cùng kỳ

Thứ Tư, 31/07/2019 13:37
Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS – HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 với doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận lại giảm.

Cụ thể, trong quý này, ROS đạt doanh thu thuần gần 1.463,6 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán 1.396,7 tỷ đồng, qua đó, lợi nhuận gộp ở mức 66,87 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 6 tỷ đồng so với cùng kỳ, ở mức 35,5 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay không có quá nhiều thay đổi, gần 25 tỷ đồng.

Các chi phí như bán hàng và quản lý doanh nghiệp tổng cộng hơn 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ hơn 17 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế từ đó đạt 55,5 tỷ đồng, giảm 22% so với quý II/2018.

Lợi nhuận sau thuế quý II/2019 đạt hơn 43 tỷ đồng, giảm gần 18% so với với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng kể từ đầu năm, ROS đạt 2.355,3 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, có sự dịch chuyển mạnh mẽ về các mảng cốt lõi với doanh thu bán hàng tăng gấp đôi lên gần 1.742 tỷ đồng, trong khi mảng xây dựng lại giảm 27% xuống còn 536,2 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của ROS giảm hơn 12% xuống còn 68,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của ROS tăng không đáng kể so với đầu năm lên 10.632,8 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 6.975,7 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 4.584 tỷ đồng và hàng tồn kho 2.139 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu kỳ. Theo thuyết minh Báo cáo tài chính của ROS, thì số phát sinh tăng lên đến từ tồn kho hàng hóa bất động sản từ 72,4 tỷ đồng lên 687,9 tỷ đồng.

Nợ phải trả tổng cộng 4.687 tỷ đồng, với nợ ngắn hạn chiếm tới hơn 95%, chiếm phần lớn là khoản người mua trả tiền trước 1.040 tỷ đồng và vay nợ ngắn hạn 1.254,9 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Theo ĐTCK

Mobile Sliding Menu