Quý II niên độ 2017-2018, HVG báo lỗ 272 tỷ đồng

Thứ Hai, 11/06/2018 11:41
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II niên độ 2017-2018 (1/10/2017-30/9/2018) tổng doanh thu HVG đạt trên 5.366 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 2.296 tỷ đồng, giảm 25% và doanh thu nội địa đạt 3.070 tỷ đồng, giảm 45%.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II niên độ 2017-2018 (1/10/2017-30/9/2018) tổng doanh thu HVG đạt trên 5.366 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 2.296 tỷ đồng, giảm 25% và doanh thu nội địa đạt 3.070 tỷ đồng, giảm 45%.

Trong kỳ, HVG thực hiện thanh lý khoản đầu tư vào công ty con, đem về khoản lãi 134 tỷ đồng, nhờ đó mà doanh thu tài chính ghi nhận 143 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Đáng chú ý, khoản giảm trừ doanh thu lên đến hơn 85 tỷ đồng, gấp 2 so với cùng kỳ, trong đó, hàng bán bị trả lại tăng gấp 6 lần, gần 29 tỷ đồng.

Các chi phí giảm đáng kể, cụ thể chi phí tài chính giảm 24%, chi phí bán hàng giảm 18% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần nửa.

Dù vậy, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt âm 233 tỷ đồng và âm 272 tỷ đồng, kéo theo lỗ lũy kế 6 tháng là 265 tỷ đồng.

Cổ phiếu HVG đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 4/6/2018 sau khi liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin tại HOSE.

B.S
Theo ĐTCK

Mobile Sliding Menu