Quảng Nam quyết chi hơn 440 tỉ đồng nâng xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Tư, 10/04/2019 14:44
Hơn 440 tỉ đồng là nguồn vốn Quảng Nam quyết chi ra để tập trung cho các xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2019-2020. Riêng năm 2019, Quảng Nam phấn đấu thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NMT), nâng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2019 lên 98 xã.

Hơn 440 tỉ đồng là nguồn vốn Quảng Nam quyết chi ra để tập trung cho các xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2019-2020. Riêng năm 2019, Quảng Nam phấn đấu thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NMT), nâng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2019 lên 98 xã.

Quảng Nam cũng đặt mục tiêu phấn đấu không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí; chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM để phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; hoàn thành các mục tiêu NTM cấp huyện. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lộ trình và bổ sung thêm các xã có kết quả tốt trong xây dựng NTM vào danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019.

Được biết, hiện bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM của toàn tỉnh (204 xã) là 14,16 tiêu chí/xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2018 là 85 xã, đạt 41,67%; không còn xã dưới 5 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 31,58 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 7,57%; hình thành mới và duy trì trên 350 mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu bước đầu triển khai nhưng đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM, tạo ra diện mạo mới ở nhiều địa phương.

Hà Minh
Theo Đầu tư

Mobile Sliding Menu