Năm 2018, IDI dự kiến lãi 580 tỷ đồng

Thứ Sáu, 13/04/2018 10:38
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia IDI (IDI) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến tổ chức họp ngày 27/4 tới kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 6.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 580 tỷ đồng, tăng lần lượt 16,3% và 69,5% so với năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia IDI (IDI) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến tổ chức họp ngày 27/4 tới kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 6.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 580 tỷ đồng, tăng lần lượt 16,3% và 69,5% so với năm 2017.

Năm 2018, IDI dự kiến lãi 580 tỷ đồng

Năm 2017, IDI đạt doanh thu 5.327 tỷ đồng, tăng 31%; lợi nhuận sau thuế 342 tỷ đồng, gấp 2,43 lần năm 2017.

Với kết quả này, IDI dự kiến chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 18%, trong đó đã tạm ứng đợt 1 tỷ lệ 8% bằng tiền.

Dự kiến,trong quý II/2018, IDI sẽ chốt danh sách cổ đông và chi trả 10% cổ tức còn lại bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, hoặc kết hợp cả hai phương án. Năm 2018, IDI dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 30%.

Ngọc Nhi
Theo ĐTCK

Mobile Sliding Menu