Gỗ Trường Thành (TTF) sẽ giải thể hai công ty con

Thứ Sáu, 05/10/2018 11:05
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) đã quyết định giải thể Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tại quận Thủ Đức, TP.HCM do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) đã quyết định giải thể Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tại quận Thủ Đức, TP.HCM do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

TTF cũng sẽ tiến hành giải thể Công ty cổ phần Lâm nghiệp Trường Thành Đắk Nông do không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 đã soát xét, TTF lỗ 732 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 164 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Theo đó, số lỗ lũy kế đến thời điểm cuối tháng 6/2018 là hơn 2.092 tỷ đồng. Hạng mục thay đổi chính là giá vốn hàng bán tăng 180 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13 tỷ đồng.

TTF cho biết, giá vốn tăng là do trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với hàng dở dang, thành phẩm, cũng như hàng hóa chậm luân chuyển và giảm giá với số tiền 172 tỷ đồng;

Điều chỉnh bổ sung tăng giá vốn đối với hợp đồng thi công lắp đặt cho các công trình là 5,8 tỷ đồng; đồng thời loại trừ bổ sung phần lợi nhuận chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch hơn 2 tỷ đồng.

TTF cũng điều chỉnh bổ sung tăng giá vốn đối với hàng dở dang thi công công trình 39,5 tỷ đồng; tăng chi phí tài chính lên 18 tỷ do phát sinh thương vụ thoái vốn tại công ty liên kết; trích lập dự phòng phải thu khó đòi 370 tỷ đồng; trích lập dự phòng hàng tồn 32 tỷ đồng...

Phan Hằng
Theo ĐTCK

Mobile Sliding Menu