Cấp nước Chợ Lớn (CLW) đặt mục tiêu kinh doanh tăng trưởng 2 con số

Thứ Tư, 01/07/2020 16:01
ĐHCĐ thường niên của CTCP Cấp nước Chợ Lớn (CLW – sàn HOSE) diễn ra ngày 30/6 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu tăng trưởng khá mạnh.

Cụ thể, năm 2020, CLW đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.225,46 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1% so với kết quả năm 2019; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 33,66 tỷ đồng và 26,26 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,13% và 19,09% so với năm ngoái. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến ở mức 10%.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, Công ty ghi nhận tổng doanh thu gần 1.074 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 30,29 tỷ đồng và 22,05 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh trên, Cấp nước Chợ Lớn đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với mức chia cổ tức là 10,5%. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức là ngày 24/7/2020.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua nội dung về đơn giá mua sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng hợp của hợp đồng mua bán sỉ nước sạch ký kết với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Theo đó, ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá năm 2020 và năm 2021 trong thời gian chưa tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Ngoài ra, Cấp nước Chợ Lớn còn thông qua tại Đại hội việc bầu bổ sung ông Hoàng Thanh Bình vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Trên thị trường, hiện cổ phiếu CLW đứng tại mức giá 23.250 đồng/CP, tăng 10,45% so với thời điểm đầu năm 2020.

N.T
Theo ĐTCK

Mobile Sliding Menu