BCG trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị huy động vốn lớn

Thứ Tư, 13/06/2018 14:10
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 18/6 tới, Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) sẽ trình đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định vấn đề huy động vốn trong thời hạn 1 năm.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 18/6 tới, Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) sẽ trình đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định vấn đề huy động vốn trong thời hạn 1 năm.

Theo tờ trình này, Hội đồng quản trị BCG được phép triển khai việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, phát hành trái phiếu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật để triển khai các dự án bất động sản, hạ tầng giao thông, năng lượng mặt trời, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty. Nội dung này bao gồm việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết cho các giao dịch huy động vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của BCG tại báo cáo tài chính gần nhất.

Năm 2018, BCG dự kiến đạt doanh thu 1.980 tỷ đồng, giảm 0,5%; lợi nhuận sau thuế 89,4 tỷ đồng, tăng 49,9% so với năm 2017 nhờ kỳ vọng vào các dự án bất động sản tại TP.HCM, Đà Nẵng và Quảng Nam. Ngoài ra, Khu nghỉ dưỡng Casa Marina tại Quy Nhơn đã hoàn thiện và đang trong giai đoạn khai thác.

Công ty sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý cho 2 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 140 MW, phấn đấu đưa vào phát điện trước tháng 6/2019. Đồng thời, BCG đang nghiên cứu dự án năng lượng gió tại Sóc Trăng, công suất 150 MW và nhà máy điện mặt trời nổi trên mặt hồ tại Quảng Nam, công suất 200 MW.

Định hướng trong giai đoạn 2018 - 2020 của BCG là tập trung vào 3 mảng dự án hạ tầng, bất động sản và năng lượng tái tạo.

Ninh Cơ
Theo ĐTCK

Mobile Sliding Menu