ACB đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.389 tỷ đồng

Thứ Hai, 28/01/2019 10:06
ACB vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 với mức lợi nhuận trước thuế đạt gần 6.400 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu 5.699 tỷ đồng đề ra ban đầu.

ACB vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 với mức lợi nhuận trước thuế đạt gần 6.400 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu 5.699 tỷ đồng đề ra ban đầu.

Một phần chính nhờ tăng trưởng của ACB đến từ thu nhập hoạt động khác cao gấp đôi, lên 1.815 tỷ đồng. Trong đó, có hoạt động thu hồi các khoản nợ đã được xử lý và nguồn thu ngoài lãi.

Ngoài ra, thu nhập dịch vụ cũng tăng 26%, còn thu nhập từ tín dụng cả năm 2018 của ACB vượt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước đó.

Trong khi đó, chi phí dự phòng của ACB giảm gần 75% trong quý IV/2018 và lũy kế giảm 64% trong cả năm 2018.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 6.389 tỷ đồng cả năm qua.

Tổng tài sản hợp nhất tính đến cuối năm 2018 đạt 329.000 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 16%; huy động vốn và tín dụng tăng trưởng lần lượt ở mức 12% và 16,5%.

Hiệu quả kinh doanh của mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch năm 2018 tăng cao hơn so với 2017, với 97% đơn vị được hoạt động có lãi.

Năm 2018, ACB tiếp tục chủ động tăng cường xử lý nợ xấu, tái cơ cấu danh mục cho vay nhằm cải thiện chất lượng tín dụng. Nợ xấu nhóm 3-5 (theo Thông tư 02) tại thời điểm cuối năm 2018 ở mức 0,8%.

Thùy Vinh
Theo ĐTCK

Mobile Sliding Menu